Beskyttede betegnelser

Sikrer norsk mat- og drikkekultur beskyttelse og anerkjennelse

Beskyttede betegnelser bevarer norsk kulturarv!

Opprinnelse

Dokumenterer at et produkt kommer fra et bestemt sted og at det har spesifikke egenskaper eller kvaliteter som skyldes denne opprinnelsen.

Geografisk

 Viser nær sammenheng mellom produktets egenskaper eller kvalitet og det geografiske produksjonsområdet.

Tradisjonelt

Identifisere et produkt eller en rett som har en spesifikk tradisjonell produksjonsmetode eller oppskrift.

Våre regioner

Godkjente produkter

Se alle godkjente produkter