Om Beskyttede Betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer norsk mat- og drikkekultur beskyttelse og anerkjennelse

Beskyttede betegnelser er viktig for å bevare den unike smaken og mangfoldet i norsk mat- og drikkekultur. Merkeordning gir anerkjennelse til produkter som kommer fra spesifikke geografiske områder. Den garanterer at det brukes tradisjonelle produksjonsmetoder. Det bidrar til å bevare autentisk smak og unike oppskrifter som har utviklet seg over generasjoner.

Merkeordningen beskytter og fremmer norske landbruksprodukter, matvarer og alkoholholdige drikkevarer av høy kvalitet. Den vektlegger den spesielle forbindelsen mellom et produkt og det geografiske området det kommer fra, samt tradisjonen som ligger bak. Kravene til dokumentasjon er strenge.

Beskyttede betegnelser er den eneste merkeordningen for mat og drikke i Norge som reguleres av en egen nasjonal forskrift.

Ordningen sikrer at produkter merket med ‘Beskyttede Betegnelser’ oppfyller strenge krav til kvalitet og opprinnelse. Til slutt dokumenteres historie, tradisjon, oppskrift og geografisk tilhørighet og i lovs form. Dette garanterer forbrukerne autentiske produkter. Det er også en anerkjennelse for produsentene bak produktet, både for håndverket, tradisjonen og kunnskapen som ligger bak.

Sikrer norsk matkultur

Beskyttede Betegnelser er viktig for norsk mat- og drikkekultur på flere måter:

  1. Bidrar til å bevare Norges kulinariske arv ved å beskytte produkter som er dypt forankret i vår historie og kultur
  2. Støtter lokale produsenter ved å fremme produkter som er unike for bestemte regioner
  3. Styrker tilliten til kvaliteten og autentisiteten til norsk mat og drikke blant både lokale og internasjonale forbrukere

Samme nivå som EU

Den norske merkeordningen er direkte knyttet til EU’s merkeordning for geografiske betegnelser, kjent som «Geographical indications» (GI). GI er en del av EUs kvalitetsregime som anerkjenner og beskytter høykvalitets landbruksprodukter og matvarer fra bestemte regioner i EU. Norge har en avtale med EU som tillater norske produkter å bli inkludert i GI-ordningen, noe som gir dem beskyttelse på EU-markedet.

Tørrfisk fra Lofoten og Fenalår fra Norge er godkjent i EU, og bruker EUs merkeordning på en stadig voksende eksport til Italia og Frankrike. I Norge er Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Parmigiano Reggiano og Gorgonzola.

Formålet med beskyttede betegnelser:

  • Øke mat- og drikkemangfoldet og øke verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.
  • Sikre forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.
  • Ta vare på viktig kunnskap om norsk mat- og drikkekultur.

Det er Mattilsynet som foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse. 

Ulike fenalår som er en norsk beskyttet betegnelse
Fenalår fra Norge er norsk matkulturarv!

Ofte stilte spørsmål om Beskyttede Betegnelser