Søknader og høringer

Beskyttede betegnelser er en merkeordning som gir produktet den sterkeste beskyttelse og vern det kan få i Norge. Når søknaden er godkjent utarbeides det en egen forskrift som vedtas av myndighetene og publiseres hos Lovdata.

Dette betyr at det er formelle krav til både søknad og høringsrunder. Vanligvis vil det ta omtrent to år for hele prosessen er ferdig. I hovedsak er det Stiftelsen Norsk Mat og Mattilsynet som er involvert i en produsentrammenslutning sin søknad.

Alle søknader sortert etter årstall

Høringer

Ingen høringer ute per i dag (april 2024).