Søknader og høringer

Beskyttede betegnelser er en merkeordning som gir produktet den sterkeste beskyttelse og vern det kan få i Norge. Når søknaden er godkjent utarbeides det en egen forskrift som vedtas av myndighetene og publiseres hos Lovdata.

Dette betyr at det er formelle krav til både søknad og høringsrunder. Vanligvis vil det ta omtrent to år for hele prosessen er ferdig. I hovedsak er det Stiftelsen Norsk Mat og Mattilsynet som er involvert i en produsentrammenslutning sin søknad.

Alle søknader sortert etter årstall

Høringer

Høring av utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Småmat som tradisjonelt særpreg. 

På vegne av Mattilsynet sender Stiftelsen Norsk Mat med dette utkast til forskrift om beskyttelse av Småmat som en betegnelse for tradisjonelt særpreg ut på høring, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37.

Høyring av utkast til forskrift for vern av produktnemninga Fjellam frå Ryfylke / Fjellam fra Ryfylke som geografisk nemning.

På vegne av Mattilsynet sender Stiftelsen Norsk Mat med dette utkast til forskrift om vern av produktnemninga Fjellam frå Ryfylke / Fjellam fra Ryfylke som geografisk nemning ut på høyring, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37.