Søknader og høringer

Beskyttede betegnelser er en merkeordning som gir produktet den sterkeste beskyttelse og vern det kan få i Norge. Når søknaden er godkjent utarbeides det en egen forskrift som vedtas av myndighetene og publiseres hos Lovdata.

Dette betyr at det er formelle krav til både søknad og høringsrunder. Vanligvis vil det ta omtrent to år for hele prosessen er ferdig. I hovedsak er det Stiftelsen Norsk Mat og Mattilsynet som er involvert i en produsentrammenslutning sin søknad.

Alle søknader sortert etter årstall

Høringer

Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger – Høringsfrist 15. juli

  • Endringen gjelder utvidelse av eplesorter som kan brukes og endring av geografisk område i tråd med nye kommunegrenser.

Sider frå Sogn/Cider frå Sogn – Høringsfrist 8. oktober

På vegne av Mattilsynet sender Stiftelsen Norsk Mat med dette utkast til forskrift om vern av Sider frå Sogn/Cider frå Sogn som geografisk nemnig ut på høyring, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37. Høringsfristen er 8. oktober.