Ishavsrøye Vesterålen

Ishavsrøye Vesterålen

Nord-NorgeGeografisk

Produsentsammenslutning

Ishavsrøye Vesterålen er en arktisk laksefisk som produseres gjennom en oppdrettsmetode som etterligner sjørøyas naturlige livssyklus. Fisken er kjent for sin saftige smak og høye kvalitet.

Ishavsrøye – en delikatesse

Ishavsrøye Vesterålen er kjent for å være et kvalitetsprodukt. Produsentene har vært aktivt med i utviklingen av oppdrettet av sjørøye, og innehar unike kunnskaper om produksjonen. De har også oppnådd en beskyttet betegnelse, som gir en garanti for kvalitet og autentisitet til produktet med navnet «Ishavsrøye Vesterålen».

I dag kan fisken kjøpes fersk eller frossen i utvalgte butikker og fiskehandlere. Den kan tilberedes på utallige vis, og har en mild smak, rødlig fiskekjøtt og fast konsistens.

Produksjonen av ishavsrøye skjer i Fiskfjord i Hassel kommune på Hinnøya i Vesterålen. 

Eivor Eriksen/Matmerk

Oppdrett av Ishavsrøye

I dag er Ishavsrøye Vesterålen produsert gjennom oppdrett. Oppdrettsmetoden simulerer sjørøyas naturlige livssyklus. Fisken skal fra den er 50- 150 g ha sitt opphold i merder i sjøen. Merder er et system for oppdrett av fisk som består av flytende strukturer som er plassert i sjøen, der fisken kan bevege seg fritt.

Ca. 2 måneder om sommeren skal fisken holdes i notposer i rent sjøvann, mens den resten av året skal være i lukket merd med brakkvann for å simulere naturlige tider i anadrom syklus. Ishavsrøye Vesterålen har derfor et utseende som er lik pelagisk fisk, med hvit buk, blanke sider og blåhvit rygg. Oppdrettet sjørøye har blitt solgt under produktnavnet Ishavsrøye siden 1987.

Sjørøye er en kuldekjær laksefisk med utbredelse i polare strøk med vanntemperatur mellom 0 og 13-14 °C. I Norge har sjørøye utbredelse fra den sørlige grensen av Nordland og nordover (fra 65° N og nordover). Sjørøye er en anadrom fisk med livsløp i både ferskvann, brakkvann og saltvann. Sjørøye næringsvandrer hver sommer til sjøen før den returnerer til kystnære dype innsjøer på høsten.

Eivor Eriksen/Matmerk

Mer om norsk mat og drikke