Hardangereple

Hardangereple

VestlandetGeografisk

Produsentsammenslutning

Hardangerple har ein fantastisk og uimotståeleg balanse mellom surt og søtt. Epla er dyrka i Hardanger frå sortane Aroma, Discovery, Elstar, Gravenstein, Karin Schneider, Kronprins, Linda, Raud Aroma, Raud Gravenstein, Raud Prins, Summerred, Sunrise og Vista Bella.

Hardangereple si historie

Hardangereple vert rekna for å vere ein av Noregs mest kjende fruktartar. Epla er prega av si saftigheit, friskheit og syre. Dei har vore dyrka i området rundt fjorden sidan mellomalderen.

Historiske kjelder tyder på at kunnskapen om epledyrking kom til Hardanger med engelske munkar på 1300-talet. Sida den gong har epleeventyret halde fram på Vestlandet.

Epler merket med Nyt Norge
Epler merket med Nyt Norge (Stiftelsen Norsk Mat)

Det perfekte klima

Hardangereple trivst i eit kjøleg klima med mykje lys. Dette gir epla ein frisk og syreleg smak. Samtidig gir sommarvarmen og sola dei den deilige sødmen. Dei kjølige haustnettene forsterkar sødmen og skapar den tiltrekkande raude fargen. Hardangereple garanterer friske, syrelege eple som er dyrka, sortert og pakka i Hardanger.

Det unike dyrkingsmiljøet i Hardanger bidrar til å gi Hardangereplet ein særeigen kvalitet. Epledyrking si lange historie har ført til ein høg grad av kunnskap om dyrking av eple og har skapt stor interesse for fruktdyrking i Hardanger.

Ikkje berre eit eple

Epla vert produserte av Hardanger Fruktprodukt, som er ein samanslutning av rundt 380 fruktbønder, dedikerte til Hardanger sin fruktproduksjon.

Hardangereplet har oppnådd ein beskytta merking, kjend som geografisk opphav eller geografisk opprinnelsesbeskytning. Dette betyr at det kan berre produserast og seljast som «Hardangereple» viss visse kriterium er oppfylte. Denne merkinga sikrar at du får eit ekte Hardangereple når du kjøper frukt av denne sorten.

I Hardanger er det mykje skredjord, som er djup og varm og lett gjennomtrengjeleg for vatn. Dette i kombinasjon med mykje nedbør gir gode vekstvilkår for eple. For å oppnå god kvalitet på epla er det viktig å ha kunnskapar om forholdet mellom eplesort og vekseplass. Epledyrkarane i Hardanger har gjennom den lange tradisjonen med epledyrking opparbeidd seg slike kunnskapar.

Mer om norsk mat og drikke