Hardangermoreller

Hardangermoreller

VestlandetGeografisk

Produsentsammenslutning

Hardangermoreller har ein spesielt søt og kraftfull smak som gjer morellene både unike og heilt spesielle.

Morellene vert dyrka berre i Hardanger, og omfattar sortane Chelan, Giorgia, Kristin, Lapins, Moreau, Regina, Samba, Skeena, Techlovan, Ulster og Van.

  • Hardangermoreller skal dyrkast, sorterast og pakkast i Hardanger, som omfattar kommunane Jondal, Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda.
  • Klima og jordsmonn i Hardanger er godt eigna for morelldyrking. Det kjølige klimaet gir moreller med friskare og meir syrleg smak enn det ein finn andre stadar.
  • Denne samanhengen mellom klima, jordsmonn og smak gjer at morellene er verna frå juks og kopiering i merkningsordninga Beskyttet geografisk betegnelse.

Saftige moreller

Hardangermorellene kan nytast rett frå treet, brukast i ulike typer oppskrifter, eller berika favorittoppskriftane dine. Morellene er ikkje berre eit vakkert syn, men også ei kilde til kulinarisk gledje. Med sin fyldige smak set dei preg på det du lagar.

Kva med å lage is med moreller? Oppskrifta finn du hos matmagasinet Appetitt.

Hardangermorellen si historie

Historia om Hardangermorellar strekkjer seg tilbake til slutten av 1700-talet då sokneprest Atche introduserte dei aller første morelltrea i området. I dag er desse fristande fruktene så populære at dei vert eksporterte til ei rekkje land rundt om i verda. Det er ei historie om dedikerte bønder og deira evne til å perfeksjonere dei unike morellene.

Etter Atches banebrytande innsats tok bonden Lars Larsson Bleie over utviklinga ved å pode trea. Sidan den gong har fruktbøndene i Hardanger halde fram med å arbeide med å betre Hardangermorellane, og resultatet er ei frukt av eksepsjonell kvalitet. Ingenting overlatas til tilfellet når det gjeld dyrking av desse morellene.

Bøndene sit på ein enorm kunnskap om dyrkingsforhalda og veit nøyaktig kva som skal til for å oppnå den perfekte storleiken, fargen og smaken som definerer ein ekte Hardangermorell.

Eivor Eriksen/Matmerk

Moreller er ikkje berre moreller

Kvalitet er nøkkelordet når det gjeld Hardangermoreller. Det krev strenge krav til dyrking og produksjon, og berre moreller som oppfyller visse eigenskapar som storleik, farge og smak, får namnet Hardangermoreller. Ingenting er overlatt til tilfellet når det kjem til kva som skal til for å gje rett kvalitet.

Klima og jordsmonn i Hardanger er godt eigna for morelldyrking. Det kjølige klimaet gir morellene ein friskare og meir syreleg smak enn andre stadar. I Hardanger vert morellene dyrka på skredjord, som er mineralrik og gir sunne og produktive tre. Jorda har god evne til både å halde på vatn og å magasinere varme, og dette gir gode veksttilhøve for trea og god fruktvekst. Les meir om dette på Lovdata sine sider.

Mer om norsk mat og drikke