Rein fra Jotunheimen

Rein fra Jotunheimen

ØstlandetGeografisk

Produsentsammenslutning

Rein fra Jotunheimen er en naturlig og bærekraftig matressurs med viktig kulturell verdi for Norge. Reinsdyr har vært en naturlig del av Norges fauna i tusenvis av år, og reindriften har en lang historie i landet.

Rein fra Jotunheimen

Rein fra Jotunheimen kan som beskyttet geografisk betegnelse brukes på kjøtt av tamrein som har gått på naturbeite i fjellområdene i Jotunheimen og Filefjell.

I Jotunheimen har man drevet med reindrift siden 1400-tallet, trolig enda lengre. Dagens tamreindrift har røtter tilbake til 1700-tallet, men startet opp i sin nåværende form rundt 1880. Da med god hjelp fra den samiske reindrifta. I dag driver fire ulike tamreinlag med reindrift i området, Filefjell, Fram, Vågå og Lom.

Reinsdyr, landskap, Fram Reinlag, innsamling, merking
Reinsdyr, landskap, Fram Reinlag, innsamling, merking (Caroline Roka)

Beite

Beiteområdene er svært gode for rein, og reinen beiter seg oppover fjellet etter hvert som snøen smelter. Beite er typisk fjellbeite, med fjellblomster, lyng og lav. Dette gir kjøtt av høy kvalitet med en mild smak av vilt.

Reinen gjetes for å utnytte beiteforholdene best mulig. Den flytter selv til de områdene der beitet er best, det er ikke lov og bruke bil for å transportere reinen mellom beiteormrådene. Det er heller ikke lov å bruke kraftfôr, tilleggsfôr, eller annen kunstig tilsetningsstoff.

Reinsdyr, landskap, Fram Reinlag, innsamling, merking
Reinsdyr, landskap, Fram Reinlag, innsamling, merking (Caroline Roka)

Reindrift

Reindriften i Norge er regulert for å sikre stabil og bærekraftig utnyttelse av reinen og deres naturlige leveområder. Dette bidrar til sunne flokker og god kjøttkvalitet. Reinlagene praktiserer systematisk avl og flokkene, med fast ansatte gjetere.

Kalver må veie minst 20 kilo før slakting, og minst 50 prosent av dyrene som blir slaktet er kalver. Grunnen til dette er for å sikre tilpasset størrelse på flokken, slik at beiteområdene ikke beites ned. Dette sikrer god helse og bærekrfatige beiteområder.

Smakfullt

Reinsdyrkjøtt har en høy andel protein og lavt fettinnhold, noe som gjør det til et sunt og næringsrikt alternativ til annet kjøtt. Den gode kvaliteten på kjøttet kommer blant annet av reinen får en naturlig og variasjonsrik diett.

Sommarbeitet i Jotunheimen og Filefjell ligg gjennomgåande i høgfjellet og er spesielt godt. Høgdeforskjellar frå 1000 meter til 2000 meter, med størstedelen mellom 1000 og 1600 meter, gjer det mogleg for reinen å beite på nygroe og godt beitegrunnlag til godt ut i september. 

Mer om norsk mat og drikke