Kurv frå Valdres

Kurv frå Valdres

ØstlandetGeografisk

Produsentsammenslutning

Kurv frå Valdres – en norsk spekepølse med lokal historie og smak! Dette er en spekepølse og delikatesse som er kjent for sin unike smak og høye kvalitet. Spekepølsen er produsert med årelang tradisjon av lokale Valdres-gårder med en stor respekt for matlaging og for å ivareta håndverket av spekepølseproduksjon i området.

Saltet og tørket

Kurv frå Valdres er laget med saltet og tørket kjøtt og krydderier som gir pølsen en rik smak. Den er tørrfisket og sakte modnet over tid for å gi den den karakteristiske teksturen og smaksopplevelsen.

Den finst i eit mangfald av storleikar og former. Den er kjenneteikna ved ein mørk ytterkant, raudfarga kjerne og søtleg smak.

Eivor Eriksen/Matmerk

Kurv frå Valdres med smak

Lokale gårdbrukere i Valdres har produsert denne spekepølsen i årtusener, og har overført kunnskapen og teknikkene fra generasjon til generasjon. Det er ikke bare et produkt – det er en viktig del av kulturarven til Valdres og Norge.

Av oppskriftene som blir brukte i dag, veit vi at nokon kan førast tilbake til ca. 1910, men dei er truleg mykje eldre. Spekjepølse vart laga for å konservere kjøtt og innmat som ikkje vart utnytta på annan måte etter haustslaktinga på gardane. Nemninga ”kurv” har i lang tid vore brukt i Valdres om alle typar spekjepølse. Både kjøttype og mengda av innmat varierte mykje, avhengig av tilgjengeleg råvare og om det skulle lagast festkurv eller kvardagskurv. Spekepølsen omfattar dei tre hovudtypane storfe, småfe eller vilt.

Matmerk/Eivor Eriksen

Proft og moderne håndverk

Profesjonelle produsentar har no teke over størstedelen av produksjonen i Valdres. Særpreget til Kurv frå Valdres skriv seg frå dei naturgitte føresetnadene i Valdres og den tradisjonelle foredlingsmetoden utan bruk av startarkultur. Klimaet i Valdres i foredlingsperioden frå 1. november til 1. april er tørt og kjølig, noko som er gunstig for naturtørking. I tillegg til klimaet vil det i hovudsak vere vekstforholda til bakteriefloraen på foredlingsstaden (husfloraen) som gir Kurv frå Valdres sitt særpreg.

Kurv er ei nemning som i lang tid har vore brukt om alle typar spekjepølse i Valdres, uavhengig av kva for råvare som er brukt. Både kjøttype og mengda av innmat varierte mykje, avhengig av tilgjengeleg råvare og om det skulle lagast festkurv eller kvardagskurv.

Mer om norsk mat og drikke