Hardangerpærer

Hardangerpærer

VestlandetGeografisk

Produsentsammenslutning

Hardangerpærer er ei framifrå frukt som bær på ei rik arv. Pærene har som kjennemerke god kvalitet, ein fin farge og ein karakteristisk smak. Dei vert dyrka i den majestetiske regionen Hardanger, som er kjend for sin vakre natur og fruktbløming om våren. Hardangerpærene har ein unik smak og historie som skil dei frå andre pæresortar.

Hardangerpærer er pærer (pyrus) dyrka i Hardanger av sortane Clara Frijs, Herzogin Elsa, Ingeborg, Moltke og Philip.

  • Hardangerpærer skal dyrkast, sorterast og pakkast i Hardanger, som omfattar kommunane Jondal, Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda.
  • Klimaet og jordsmonnet i Hardanger sikrar god kvalitet på pærene. Pærer dyrka i Hardanger er kjenneteikna av god kvalitet, fin smak og tiltalande farge. Dette kan knytast til klimaet og jordsmonnet i området, som gir høgt innhald av og god balanse mellom viktige smakskarakteristiske fruktsyrer og -sukker.
  • Hardangerpærene har fått anerkjenning som ei beskytta betegning. Dette sikrar at berre dei pærene som oppfyller dei strenge kvalitetskrava og er dyrka i Hardanger-regionen, kan bære namnet.

Smak av fjord

Det vert sagt at Hardangerpærer har ein perfekt balanse mellom sødme og surheit. Dette gjer desse pærene gode å eta som dei er, men også særdeles nyttige i matlaging. Om du verkeleg vil imponere med Hardangerpærer, kvifor ikkje prøve smørstekt andebryst med pærepuré? Du finn oppskrifta hos matmagasinet Appetitt.

Perfekte veksttilhøve

Pæredyrkinga i Hardanger har ei lang historie som strekkjer seg tilbake til 1700-talet. Det blir sagt at «skulelærde menn» tok med seg pæretrær frå andre land og introduserte dei til bøndene i Hardanger. Dette markerte starten på ein stolt tradisjon som framleis lev den dag i dag.

Det er dei unike veksttilhøva i Hardanger som gir pærene deira distinkte karakter – ein perfekt balanse mellom søtt og surt.

Sidan den gong har pæredyrkinga halde fram i Hardanger. Og når du ser på ei Hardangerpære, kan du vere trygg på at den bær med seg hundreårs erfaring, omsorg og handverk. Kvar pære er resultatet av bøndenes dedikasjon til å halde oppe den stolte tradisjonen med pæredyrking i Hardanger.

Eivor Eriksen/Matmerk

Ei kvalitetspære

Produksjonen er underlagt strenge kvalitetskrav som sikrar at kvar pære oppfyller dei høgaste standardane. Både farge, smak og storleik vert nøye vurdert. Hardangerpærene skal vere feilfrie å sjå på, og ha ein intakt stil. Eit teikn på deira friskheit og kvalitet.

Skredjorda er mineralrik og gir sunne og produktive tre. Jorda har god evne til både å halde på vatn og å magasinere varme, noko som gir gode vekstvilkår for trea og god fruktvekst. Klimaet og jordsmonnet i Hardanger sikrar god kvalitet på pærene.

Mer om norsk mat og drikke