Høringsrunde for Småmat og Fjellam fra Ryfylke.

Publisert: 06 november 2023

På vegne av Mattilsynet sender Stiftelsen Norsk Mat med dette ut «Høring til forskrift om beskyttelse av Småmat som en betegnelse for tradisjonelt særpreg ut på høring, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37.»

Vi sender også ut «Høyring av utkast til forskrift for vern av produktnemninga Fjellam frå Ryfylke / Fjellam fra Ryfylke som geografisk nemning.»

Beskyttelsen av «Småmat» og «Fjellam fra Ryfylke» som distinkte betegnelser er en sentral del av arbeidet med å bevare Norges kulturarv. Stiftelsen Norsk Mat og Mattilsynet inviterer alle interesserte parter til å bidra til dette arbeidet ved å delta i den offentlige høringen.